GY.I.K.

Gyarkan Ismételt Kérdések

Képzésekről

Engedélyezett-e az intézmény és a képzés?

Intézményünknek a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint állami szakképzési és felnőttképzési szerv engedélyezte a felnőttképzési tevékenységet.  Az Igazságügyi Minisztérium által közzétett közvetítői szakmai képzések listájában szereplő felnőttképzési intézmény vagyunk.

Az alábbi képzési programjaink engedélyezettek:

Képzési kör
Képzési program neve
Nyilvántartásba vételi száma

Nyilvántartásba vétel időpontja

„D” Life coaching E-000378/2014/D001 2014. június 5.
„D” Mediáció E-000378/2014/D002 2014. június 5.
„D” Kommunikáció képzés E-000378/2014/D003 2015. január 28.
„D” Business Coachig E-000378/2014/D004 2015. január 28.

Mi szükséges az engedélyezett képzésekre való jelentkezéshez?

A jelentkezési lap kitöltése és a bizonyítvány másolati példánya szükséges jelentkezéskor. A képzési programokra történő bekapcsolódás nincs szakmai végzettséghez kötve.

A képzések ára mit tartalmaz?

Az engedélyezett képzés költsége tartalmazza a komplett nyomtatott jegyzetanyagot és a vizsgadíjat is, mely áfamentes. ( A tréning formában történő elvégzéskor a program díja áfa köteles és nincs vizsga.)

Kapok-e a program sikeres elvégzését követően igazoló iratot?

Az engedélyezett program sikeres elvégzését igazoló okirat: TANÚSÍTVÁNY.  A képzés elvégzését igazoló tanúsítvány kiadásának feltétele hatékony, együttműködő részvétel a teljes képzésen, a résztvevő hiányzása nem lépheti túl a megengedett 15%-os hiányzás mértékét és a képzést záró írásbeli és szóbeli vizsgájának legalább „Megfelelt” szintű teljesítése.

A tréningen résztvevőknek a program sikeres elvégzését követően IGAZOLÁST állítunk ki, mely kiadásának feltétele az aktív, hatékony, együttműködő részvétel.

Mit nyújthat nekem a VISTAVERDE képzése?

Engedélyezett képzéseinken oktatók egytől egyig nagy szakmai tapasztalattal  rendelkeznek. Ki-ki a maga erősségeit, specialitását adja hozzá a képzésekhez. Így egy olyan komplex tudásanyagot sikerült létrehoznunk, amelyből egy rendkívül sokrétű eszköztárra tehetnek szert hallgatóink.

Bár egyes kompetenciák megléte elengedhetetlen, abban hiszünk, hogy minden kompetencia fejleszthető, és szükséges a fejlesztése. Arra törekszünk, hogy a nálunk végző hallgatók egy olyan stabil szakmai háttérre tegyenek szert, amelyre magabiztosan támaszkodhatnak  önálló munkájuk megkezdésekor.

Coachingról

Mi a coaching?

Fogalom: A coaching egy olyan folyamat, amelynek során a coach hozzásegíti kliensét a számára fontos cél eléréséhez. Nyitott kérdések, feladatok és különböző módszertani eszközök segítségével támogatja őt a megoldás felé vezető úton.

A coaching hasznos segítséget jelenthet egyéni elakadások, gátak, párkapcsolati, munkahelyi konfliktusok, karrierrel kapcsolatos problémák megoldása terén.

Miben különbözik a coaching a pszichológiától, tanácsadástól?

A coach a jelen megértésére és a jövőre fókuszál.  A coaching  a klines számára a magány leküzdése egy olyan, a cég ügyeiben nem érintett barát-tanácsadó segítségével, akivel át tudja beszélni munkahelyi problémáit, akinek felteheti a másnak fel nem tehető kérdéseit, és aki rávezeti azokra a megoldásokra, amelyeket talán mindig is tudott, de eddig még nem tudott vagy nem akart felismerni. A kliens aktív hallgatást szeretne kapni a coach-tól, támogató figyelmet, konstruktív együttérzést, hitet és erőt ahhoz, hogy elinduljon megoldás felé vezető úton.  A pszichológus a múltra koncentrál, és a múltbeli elakadásokat, gátakat oldja nem egyszer hosszú, akár éveken át  tartó kezelések során. összpontosít.  Tanácsadás során egy terület szakértője megmondja, mit célszerű tenni az adott helyzetben. A kliens szakmai kérdéseivel foglalkozik. A tanácsadó jobban érti a kérdést, mint az, aki kérdez.

Mit csinál egy coach?

A coach nyitott kérdések és inspiráló feladatok segítségével segíti hozzá kliensét a kitűzött cél eléréséhez.

Miért forduljak coach-hoz?

A coach, mint független személy egész más perspektívából képes megvilágítani az ügyfél helyzetét, kreatív módszereinek köszönhetően, tanácsadás nélkül képes hozzásegíteni ügyfelét egy kiegyensúlyozott élethez.

Kiből válhat jó coach?

Amellett, hogy fontos a belső indíttatás, és a segítő szándék, a jó coachnak a következő kompetenciákkal is fontos rendelkeznie:

 • empátia
 • keativitás
 • kiváló kommunikáció
 • aktív figyelem
 • tolerancia
 • kiváló időbeosztás
 • analitikus szemlélet
 • érdeklődő, nyitott személyiség
 • hitelesség
 • etikus magatartás

Miért legyek coach?

A coaching  külföldön már jól ismert és elfogadott ágazata a segítőszakmáknak. Magyarországon is egyre bátrabbak, nyitottabbak az emberek azirányban, hogy problémás helyzeteikre egy szakember segítségével találjanak megoldást. Problémás helyzet, elakadás, fejlesztendő terület pedig mindannyiunk életében adódott már, adódik.

Coachként megtanuljuk, hogyan tudunk segíteni az ügyfeleknek úgy, hogy megoldást találva ezekre a helyzetekre, elégedetten és kiegyensúlyozottan álljanak fel az ülések befejezését követően.

Mi a life coaching?

A life coaching kifejezés egyfajta egyéni életvezetési tanácsadást takar, ahol az ügyfelet problémáinak más nézőpontba helyezésével és személyes értékeinek megerősítésével segítjük céljainak elérésében. A life coach a pszichológussal ellentétben nem kutatja a múltat, a kiváltó okok megtalálása és azok feldolgozása céljából. A múlt annyiban „érdekes” a life coachingban, hogy találjunk erőforrás-elemeket, amelyekre építeni lehet. A coach a megfelelő kérdések feltevésével ráébreszti az ügyfelet az ügyfél számára helyes döntésre, a személyiségnek megfelelő viselkedésmódra és segít mozgósítani az erőforrásokat mindehhez.

Mi a business coaching?

A business coaching általában az üzleti dilemmákból eredő problémákat hivatott megoldani, de akár különféle készségek elsajátításán is sokat lendíthet.
Amennyiben felsővezetőkkel dolgozunk, executive coachingról beszélünk. Ez esetben a felsővezetőkkel történő „személyi edzésről” van szó, jellemzően stratégiai kérdések, változásmenedzsment, és különböző vezetői dilemmák jelentik a témát.
Business coaching során vezetőkkel, középvezetőkkel, menedzserekkel, vállalkozókkal foglalkozunk, a téma a karrier coachingtól a skill coachingig sokféle lehet. Dolgozhatunk a vezetői alapkészségek fejlesztésén (motiválás, csapatépítés, delegálás, döntéshozatal, szervezés, kommunikáció stb.), hogy a későbbiekben azokra bátran építkezhessenek, de lehet a téma a stressz kezelése, az énmárka (self-branding) fejlesztése és a karriermenedzsment is.
Mi a fő különbség a life coaching és a business coaching között?

Mennyi idegi tart egy coaching találkozó, hány alkalmas?

A coaching általában 6-8 találkozóra épített folyamat.

Mi a team-coaching?

Coach által vezetett csoportfolyamatot takar az elnevezés. Team coachingról akkor beszélünk, ha egy adott cégnél meglévő csoporttal, mint egy egységgel dolgozunk, amely egy közös cél elérését tűzte ki.

A team coaching alapelvei megegyeznek az egyéni coachingéval, coachként kísérjük, facilitáljuk a megoldás keresési, gondolkodási folyamatot és a csapatból igyekszünk a legtöbbet kihozni.

A team coaching segítségével:

 • fejleszthetjük az együttműködést,
 • optimalizálhatjuk a munkafolyamatokat,
 • elősegíthetjük az adott projekt sikeres megvalósítását,
 • és a felmerülő problémák közös megoldását.

A team coaching fontos hozadéka egymás erősségeinek megismerése, az összekovácsolódás, a jobb együttműködés, a csapategység kialakulása, az egymás elfogadásának és a bizalomnak a növekedése. A szervezetben lévő tudás kiaknázását is segíti ez a forma.

Mennyit keres egy coach?

Óradíjak:
 • Life coaching: 5.000 Ft => 20.000 Ft / óra
 • Business coaching: 10.000 Ft => 50.000 Ft / óra
 • Executive coaching: 40.000 Ft => 120.000 Ft / óra